Kabineti i Informatikës 1 dhe 2

Kabineti i Informatikës 1 dhe 2

[complete_gallery id="689" ] ...

Kabineti i Elektronikes

Kabineti i Elektronikes

[complete_gallery id="678" ] ...

Kabineti i e-Learning

Kabineti i e-Learning

[complete_gallery id="667" ] ...

Kabineti i Energjetikes 1

Kabineti i Energjetikes 1

[complete_gallery id="645" ] ...

Kabineti për Arkitektur dhe Ndërtimtari

Kabineti për Arkitektur dhe Ndërtimtari

[complete_gallery id="798" ] ...

Kabineti i Energjetikes 2

Kabineti i Energjetikes 2

[complete_gallery id="627" ] ...

Videot e fundit

Njoftim për konkurs

KONKURSI PLOTËSUES GUSHT 2014/15 Në afatin e dytë plotësues shkolla teknike do të pranojë edhe 165 nxënës aplikimi bëhet sipas konkursit të MASHT për informata te shkolla teknike në çdo kohë. Profilet janë: 1.Informatikë 2.Telekomunikacion 3.Instalues elektikë 4.Arkitekturë 5.Ndërtimtari 6.Trafik rrugorë 7.Au more ...

July 23, 2014 (0) comments

© 2012 Powered By Mehmet Isai Students

Scroll to top