Kabineti i Informatikës 1 dhe 2

Kabineti i Informatikës 1 dhe 2

[complete_gallery id="689" ] ...

Kabineti i Elektronikes

Kabineti i Elektronikes

[complete_gallery id="678" ] ...

Kabineti i e-Learning

Kabineti i e-Learning

[complete_gallery id="667" ] ...

Kabineti i Energjetikes 1

Kabineti i Energjetikes 1

[complete_gallery id="645" ] ...

Kabineti për Arkitektur dhe Ndërtimtari

Kabineti për Arkitektur dhe Ndërtimtari

[complete_gallery id="798" ] ...

Kabineti i Energjetikes 2

Kabineti i Energjetikes 2

[complete_gallery id="627" ] ...

Videot e fundit

Tender për furnizim me uniformë shkollore

SH.M.P.T “MEHMET ISAI” VITI SHKOLLOR 2014-2015 DATA: 27.08.2014. TENDER ( SHPREHJE INTERESI PËR PALET E INTERESUARA) Bazuar në vendimin e marrë me daten 26.08.2014. drejtoria e SH.M.P.T. “MEHMET ISAI “ shpall: Tender për furnizim me uniformë shkollore për nxënësit e klasave të X-ta dhe nxënësve të tjerë që nu more ...

September 09, 2014 (0) comments

© 2012 Powered By Mehmet Isai Students

Scroll to top